NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
export dat
Ukládání dat ve formátu, který je odlišný od vnitřního formátu použité aplikace, za účelem jejich zpracování v jiné aplikaci.
[VITOVSKÝ-1994:119]
[MICROSOFT-1997:185]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000174.htm ]