NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
font
tiskový font, znaková data, úplná sada znaků
Počítačová reprezentace kompletní znakové sady jednoho typu písma v konkrétním řezu, velikosti a tloušťce pomocí bitmapového nebo vektorového zobrazení. V bitmapovém zobrazení jsou pro každou velikost znaků definovány zvláštní sady ve verzích pro obrazovku a pro tiskárnu. Tvar písma vektorového fontu je dán matematickým popisem přímek a křivek, který je obecně platný pro všechny velikosti znaků.
[HORNÝ-1997:30-134]
[VITOVSKÝ-1994:132]
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:63]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000175.htm ]