NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
formát dat
datový formát
Vnitřní struktura dat, s níž pracuje příslušná aplikace a v níž jsou data ukládána na paměťové médium a načítána do operační paměti.
[MICROSOFT-1997:130]
[HLAVENKA-1995:55]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000176.htm ]