NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
formát dokumentu
Celkový vzhled dokumentu týkající se jeho základních formálních charakteristik (např. formát papíru, velikost okrajů, odsazení, délka a výšku řádek, počet a rozmístění sloupců, rozměr záhlaví, zápatí apod.).
[HORNÝ-1997:47]
[VITOVSKÝ-1994:98]
[HLAVENKA-1995:135]
[ÚVOD-1997:86]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000177.htm ]