NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
formát písma
Specifikace písma prostřednictvím počítačového souboru obsahujícího základní informace o daném formátu (např. přesný název, identifikační číslo, jméno autora, informací o kódování, matematický zápis všech znaků, kerningových párů apod.). Existují tři základní typy formátů - True Type, PostScript Type a Open Type.
[KOČBLA-2000:43]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000178.htm ]