NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
formátování dokumentu
Úprava vzhledu dokumentu do požadované podoby. Zahrnuje vedle volby formátu též proces zalamování řádek a stran, rozčlenění textu do odstavců, kapitol, podkapitol, volbu písma, obsah záhlaví aj.
[ÚVOD-1997:86]
[BALBÍL-1994:20]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000179.htm ]