NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
formulářová předloha
1. Návrh databázového formuláře, v němž jsou definována všechna data (včetně způsobu zobrazení), která má záznam obsahovat. - 2. Vzorový dokument vytvořený ve formě prázdného formuláře, který lze uložit pro opakující se dokumenty. Po jeho načtení do počítače stačí pouze vyplňovat aktuální údaje.
[VITOVSKÝ-1994:133]
[ACCESS-1994:8]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000180.htm ]