NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
grafická úprava stránky
Vzájemné spojení textů, tabulek a grafických prvků s vhodně zvoleným formátem písma tak, aby se stránka co nejvíce přiblížila požadované výsledné podobě a splňovala nároky na přehlednost a čitelnost dokumentu.
[HORNÝ-1997:40]
[BALBÍL-1994:4]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000181.htm ]