NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
grafický formát dat
Formát, v němž jsou ukládána grafická data. Existují tři základní grafické formáty - bitmapový, vektorový a kombinovaný formát.
[HLAVENKA-1995:101]
[HORNÝ-1997:94]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000182.htm ]