NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
grafický soubor
Počítačový soubor, který obsahuje data uložená v některém z grafických formátů.
[HORNÝ-1997:94]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000183.htm ]