NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
horní index
exponent
Znak nebo skupina znaků uvedených menší velikostí nad horní linku běžného textu, užívaných k zápisu speciálního textu (např. matematických symbolů a vzorců).
[MICROSOFT-1997:452]
[HLAVENKA-1995:238]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000185.htm ]