NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hřbet stránky
hřbetní drážka, hřbetní okraj stránky
Vzdálenost vnitřního okraje sazebního obrazce od hřbetu vazby.
[KOČBLA-2000:167]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:38]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000186.htm ]