NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
chronologické řazení
Uspořádání souboru vstupních prvků podle vzestupné (od nejstaršího) nebo sestupné (od nejnovějšího) posloupnosti časových údajů (např. seznam souborů lze třídit podle data vzniku, záznamy publikací podle data vydání apod.).
[RUTRLE-1992:67]
[ENC-1980A:905]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:89]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000187.htm ]