NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
integrovaný program
Kompaktní soubor programů, které jsou schopny navzájem komunikovat a předávat si data, dokumenty apod.
[ÚVOD-1997:105]
[VITOVSKÝ-1994:162]
[HLAVENKA-1995:121]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000189.htm ]