NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
italika
Původně tiskové polokurzívní humanistické písmo z počátku 16. stol. Je odvozeno od základního písma skloněním kresby doprava; kresbou se liší od kurzívy.
[TYPOGRAF-2000:písmo.html]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000190.htm ]