NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kapitála
Původní římské písmo slavnostního monumentálního charakteru, předchůdce velkých písmen latinky a dnešní abecedy.
[HORNÝ-1997:55]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:41]
[ENC-1980B:90]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000192.htm ]