NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kapitálky
Písmena velké abecedy o velikosti střední výšky základního fontu, tj. výšky písmen malé abecedy. Používají se v typografii k vyznačování významnějších úseků textu. Tzv. malé kapitálky mají první písmeno každého slova ve velikosti verzálek.
[KOČBLA-2000:31]
[HORNÝ-1997:134-181]
[ENC-1980B:90]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000193.htm ]