NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kapitola
Souvislý úsek textu, tematicky ucelený a typograficky oddělený od ostatních částí dokumentu, označený názvem anebo číslem.
[HLAVENKA-1995:37]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000194.htm ]