NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kerning
Automatická úprava rozteče písma v typografii, kdy se zužuje nebo rozšiřuje vzdálenost mezi určitými dvojicemi písmen z důvodu optické vyváženosti textu. V textových procesorech se toto posunutí provádí automaticky na základě databáze tzv. kerningových párů, např. VA, WA, aj., a slitků, např. fi, fl aj.
[BALBÍL-1994:5]
[VITOVSKÝ-1994:170]
[HORNÝ-1997:31]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000195.htm ]