NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kód znaku
Reprezentace znaku v paměti počítače v binárním kódu pomocí řetězce nul a jedniček, popř. číslo, jež udává pořadí znaku v tabulce kódů.
[HLAVENKA-1995:37]
[MICROSOFT-1997:86-520]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000196.htm ]