NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kontextová nápověda
Interaktivní nápověda, která umožňuje uživateli využít nápovědu k právě prováděnému příkazu nebo funkci.
[VITOVSKÝ-1994:72]
[HLAVENKA-1995:46]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000197.htm ]