NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kontrola pravopisu
Algoritmus vyhledávání a opravy pravopisných chyb podle zabudovaného slovníku daného jazyka. Kontrola pravopisu neumí nalézt chyby spojené s morfologií nebo syntaxí (např. chybná interpunkce, chybný tvar slova apod.).
[KOČBLA-2000:159]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000198.htm ]