NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
konverze dat
Změna způsobu zápisu dat pomocí některého z konverzních programů. Kódy jednotlivých znaků jsou převedeny podle daných konverzních tabulek. Význam údajů zůstává zachován.
[MICROSOFT-1997:119]
[ČSN ISO 5127-1,1993:1.1.4-04]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000199.htm ]