NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kopie souboru
Duplicitní soubor identický s původním, který vznikl na paměťovém médiu pomocí příkazu pro kopírování nebo volby funkce kopírování z menu příslušné aplikace.
[MICROSOFT-1997:120]
[HLAVENKA-1995:48]
[DUDÁČEK-1992:60]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000200.htm ]