NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
korektor pravopisu
Program, který provádí kontrolu pravopisu; je součástí většiny textových procesorů.
[HORNÝ-1997:82]
[KOČBLA-2000:159]
[HLAVENKA-1995:233]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000201.htm ]