NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kurzíva
1. Původně rychle psané latinské písmo, charakteristické zkratkami, šikmým sklonem podle přirozeného držení ruky a splýváním sousedních znaků. - 2. Řez písma vytvořený ze základního písma nakloněním znaků mírně šikmo doprava, využívaný pro vyznačování určitých úseků textu.
[HORNÝ-1997:55]
[HLAVENKA-1995:132]
[TYPOGRAF-2000:písmo.html]
[AVČR-1994:156]
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:96]
[ENC-1980B:278]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000202.htm ]