NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mailmerge
Funkce slučování souborů u výkonnějších textových procesorů, která se používá např. pro tisk dopisů. Umožňuje vytisknout primární soubor vícekrát tak, že formální parametry v něm obsažené jsou postupně nahrazovány odpovídajícími hodnotami skutečných parametrů (např. oslovení, jméno, adresu) ze souboru sekundárního, což bývá nejčastěji databázový soubor.
[HAVELKA-1992:181]
[VITOVSKÝ-1994:189]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000203.htm ]