NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
makroinstrukce
makropříkaz, makro
Posloupnost příkazů označená jménem a uložená do paměti, kterou lze spustit a vyhnout se tak opakovanému zadávání příkazů.
[MSWIN-1992:466]
[ÚVOD-1997:88]
[RUTRLE-1992:217]
[HLAVENKA-1995:145]
[VORÁČEK-1998:80]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000204.htm ]