NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mezinárodní latinská abeceda
Soubor základních malých a velkých písmen latinské abecedy.
[ENC-1980A:16]
[ČSN 97 6030:2.2.2]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000205.htm ]