NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mezinázev
mezititul, vnitřní název
Název kapitoly nebo oddílu umístěný na samostatné stránce v knize, v níž je sloučeno více dílů nebo více prací (např. statí ve sborníku). Mezinázvy někdy bývají také společně uvedeny na titulním listu.
[KOČBLA-2000:188]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:64]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000206.htm ]