NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mezititulek
podtitulek
Samostatný nadpisový řádek v textu, který se používá pro přehlednost a případné další grafické, orientační nebo informační členění textu. Bývá vysázen vyznačovacím písmem a nebývá již zařazen do obsahu.
[HORNÝ-1997:178]
[LAMPORT-1985:23]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:64]
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:106]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000207.htm ]