NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
nadpis
Název knihy, kapitoly, článku, příp. nižších celků dokumentu, umístěný na samostatném řádku či stránce. Bývá většinou vytištěn vyznačovacím písmem anebo větší velikostí základního písma či zvýrazněn jinou grafickou úpravou.
[AVČR-1994:195]
[LAMPORT-1985:23]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000209.htm ]