NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
náhled
Kontrolní zobrazení zpracovávaného dokumentu na monitoru ve fázi jeho přípravy před tiskem. Využívá se pro kontrolu stránkování, umístění obrázků apod.
[HORNÝ-1997:30-102]
[ÚVOD-1997:86]
[HLAVENKA-1995:190]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000210.htm ]