NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
národní abeceda
Soubor písmen používaných k označování hlásek určitého jazyka. Zahrnuje samostatné znaky pro speciální hlásky daného jazyka - písmena s diakritickými znaménky, spřežky apod.
[HORNÝ-1997:55]
[ČSN 97 6030:2.2.3]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000211.htm ]