NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
neproporcionální písmo
Písmo, kde všechny znaky mají stejnou šířku odpovídající nejširšímu znaku (M).
[HORNÝ-1997:63]
[VITOVSKÝ-1994:201]
[HAVELKA-1992:27]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000213.htm ]