NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
netisknutelný znak
Nealfanumerický znak zobrazující informace týkající se formátování textu (např. tabulátor, konec odstavce, pevná mezera apod.), který není součástí vlastního textu (je viditelný pouze na monitoru).
[HLAVENKA-1995:164]
[VITOVSKÝ-1994:213]
[MSWIN-1992:454]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000214.htm ]