NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
neživé záhlaví
mrtvé záhlaví
Stránkové záhlaví totožné pro všechny stránky dokumentu. Obvykle obsahuje základní identifikační údaje o dokumentu (autor, název, časopisecká citace apod.).
[KOČBLA-2000:172]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:115]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000215.htm ]