NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
nominální stránka
normostrana, normalizovaná strana
Stránka normalizované velikosti o rozměrech 60 úhozů strojopisu na řádek a 30 řádků na stránce.
[KOČBLA-2000:137]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000216.htm ]