NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
OCR
optické čtení písma, rozpoznávání písma, elektronické rozpoznávání písma, optické rozpoznávání písma
Technologie převodu dokumentu z digitální obrazové do textové podoby pomocí metody optického rozpoznávaní znaků, která je založena na porovnání hustoty bodů předlohy na pomyslné síti s typickými znaky jednotlivých písmen uloženými v databázi programu. Míra schopnosti rozpoznávání závisí na úrovni jazykové analýzy a národních slovníků a na možnostech doplňovat porovnávací databázi o nové znaky. Převádět lze tištěné i rukopisné znaky.
[HLAVENKA-1995:168]
[RECOGNITA-1998:1-67]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000218.htm ]