NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
oddíl textu
Část dokumentu, které vznikly jeho rozčleněním po obsahové stránce - kapitola, podkapitola, úvod, obsah, abstrakt atd. - 2. Část textu, s níž pracuje textový procesor jako s celkem. Zadává parametry nastavení (formát), upravuje text podle zvoleného formátu apod. Základním oddílem počítačového zpracování textu je odstavec, dále blok, obrázek, tabulka, rámeček, stránka.
[VITOVSKÝ-1994:98]
[BALBÍL-1994:21]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000220.htm ]