NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
odrážka
vyznačovací bod
Znak použitý k odlišení jednotlivých položek seznamu.
[BALBÍL-1994:27]
[VITOVSKÝ-1994:98]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000221.htm ]