NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
odsazení
Použití odstavcové zarážky, kdy je první řádek odstavce posunut vpravo o předem definovanou vzdálenost, oddělen prázdným řádkem, popř. jsou v odstavci odsazeny ve formě tzv. visícího odsazení všechny řádky kromě první.
[KOČBLA-2000:5]
[VITOVSKÝ-1994:145-156]
[HORNÝ-1997:151]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000222.htm ]