NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
patka
serif
Zakončení tahů tištěného písma krátkými čárkami, někdy i ozdobného charakteru. Podle tvaru se rozlišují patky příčné, svislé a klínové.
[MICROSOFT-1997:430]
[HLAVENKA-1995:224]
[HORNÝ-1997:60]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000225.htm ]