NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
patkové písmo
serifové písmo
Specifický typ tištěného písma, které je ukončeno patkami. Patky leží na základní lince a umožňují tak plynuleji sledovat text.
[HLAVENKA-1995:224]
[HORNÝ-1997:60-64]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000226.htm ]