NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pica
Násobná jednotka angloamerické typografické měrné soustavy (12 bodů - points (pt) =1 pica=4, 23 mm, 6 picas=1 palec (inch) = 2, 54 cm.
[HORNÝ-1997:46]
[HLAVENKA-1995:186]
[VITOVSKÝ-1994:243]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000227.htm ]