NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
písmová rodina
rodina písem
Kompletní sada znaků určitého písma, která sdružuje všechna písma odvozená od základního fontu ve všech (dostupných) řezech a velikostech.
[HORNÝ-1997:134]
[HAVELKA-1992:42]
[HLAVENKA-1995:93]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000228.htm ]