NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
plovoucí objekt
Obrázek, tabulka, fotografie nebo jiný objekt, který ilustruje nebo se vztahuje (např. odkazem) k určitému místu v textu dokumentu a který nemůže být celý umístěn přímo u příslušného místa v textu kvůli své velikosti, příp. zlomu stránky. DTP programy jsou schopny umístit tyto objekty tak, aby byly co nejblíže textu, který se jich týká, a přitom byla dodržena typografická pravidla. Umístí obrázky např. v horní části následující stránky nebo soustředí více obrázků na jednu stránku.
[LAMPORT-1985:59]
[HORNÝ-1997:216]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000229.htm ]