NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
počítačová typografie
Obor zahrnující návrh a sazbu dokumentů pomocí výpočetní techniky včetně speciálního softwaru i hardwaru. Výsledná kompozice a vzhled vytvořeného podkladu pro tisk se poněkud liší od dokumentů zpracovávaných klasickou typografií.
[HORNÝ-1997:16]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000230.htm ]