NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
polokurzíva
Humanistické písmo vzniklé v 15. stol. nakláněním tahů písma mírně doprava. Bylo základem pro vznik italiky.
[TYPOGRAF-2000:písmo.html]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000231.htm ]