NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
PostScript Type
Formát písma pro přípravu stránky v počítačové sazbě, který umožňuje vysokou kvalitu tisku. Je založen na vektorové definici jednotlivých znaků a popsán jazykem PostScript. Matematická definice zajišťuje rychlý přepočet pro zvolené násobné a dílčí velikosti písma.
[MICROSOFT-1997:375]
[HLAVENKA-1995:188]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000232.htm ]